Nie ma VAT, gdy jednostkowa wartość towarów znajdujących się w zbiorczym opakowaniu nie przekracza 10 zł – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Spółka, która o to spytała, chciała się upewnić, że przekazanie klientom gadżetów o jednostkowej cenie nabycia (bez VAT) do 10 zł nie będzie podlegało VAT, nawet jeśli w opakowaniu (np. w pudełku) będzie ich większa liczba. Uważała, że w takim wypadku nadal spełnione są kryteria z art. 7 ust 3 i 4 ustawy o VAT. Zgodnie z nimi nieodpłatne przekazanie towarów – w stosunku do których podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT – nie jest opodatkowane, jeżeli:
towary spełniają definicję prezentów małej wartości, tj. ich jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł netto (gdy przekazujący nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości obdarowanych osób) lub 100 zł (gdy taką ewidencję prowadzi),
● przekazanie następuje na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dyrektor IS w Katowicach zgodził się ze spółką. Wyjaśnił, że przekazanie większej liczby towarów (np. w pudełku) nie ma znaczenia dla ich kwalifikacji jako prezentów o małej wartości. Opakowanie zbiorcze nie jest bowiem samodzielnym towarem, pełni tylko funkcje ochronne lub ozdobne i jest przeznaczone do przewozu, przechowywania lub estetycznego spakowania zawartości.
Podobnie dyrektor katowickiej izby wypowiedział się w interpretacji z 4 kwietnia 2016 r. (nr IBPP1/4512-999/15/AW). Chodziło wówczas o przekazywanie koszy z upominkami: kawą, herbatą, słodyczami, napojami, kalendarzami. Organ potwierdził, że jeżeli wartość poszczególnych towarów nie przekracza 10 zł, to dla celów VAT nie ma znaczenia, ile jest warty cały kosz.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 stycznia 2017 r. nr 2461-IBPP1.4512. 801.2016.1.AW