Na decyzję trybunału w Luksemburgu czekają zarówno gminy, producenci ciastek i piw smakowych, artyści, jak i sprzedawcy zwracający VAT podróżnym. NSA powinien się natomiast zająć komornikami, inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi i trwającym od lat sporem o podatek u źródła.
Należy jednak pamiętać, że inne są skutki wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, a inne uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Uchwała, jeśli nawet zapadnie po myśli podatników, nie pozwoli odzyskać daniny tym, w których sprawie zapadł już prawomocny wyrok sądu, albo którzy poprzestali na ostatecznej decyzji podatkowej. Uchwała nie pozwala bowiem wznowić zakończonego postępowania administracyjnego ani sądowego. Korzystny jej skutek odczują ci, którzy są właśnie na etapie sporu z fiskusem, czy to przed sądem, czy jeszcze przed izbą skarbową. W jednym i drugim przypadku istnieje duża szansa na korzystny, pouchwałowy wyrok sędziów (skład sędziowski, który nie zgodziłby się z uchwałą, musi wystąpić o ponowne jej podjęcie).
W razie pozytywnej uchwały szansę na odzyskanie pieniędzy mają także ci, którzy zapłacili podatek dobrowolnie. Powołując się na nią, mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaty, jeśli tylko ich zobowiązanie nie zdążyło się przedawnić.
Większe możliwości odzyskania daniny otwiera korzystny wyrok TSUE. Pozwala on bowiem wznowić zakończone już postępowanie przed organami podatkowymi (w ciągu 30 dni od daty publikacji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym UE) lub przed sądem (w tym przypadku termin jest trzymiesięczny). Dzięki temu niekorzystna decyzja (choćby ostateczna) lub wyrok (także prawomocny) zostaną uchylone, a fiskus zwróci podatek. Ci, którzy zapłacili daninę dobrowolnie, mogą od razu składać wnioski o zwrot nadpłat.
Nie wiadomo natomiast, co w sytuacji, gdyby zobowiązanie zdążyło się przedawnić jeszcze przed wyrokiem TSUE – ta kwestia czeka na rozstrzygnięcie przez unijny trybunał, być może właśnie w 2017 r.
Mało prawdopodobne jednak wydaje się odzyskanie VAT i akcyzy, gdy ciężar ekonomiczny podatku został przerzucony na konsumentów. Fiskus może w takiej sytuacji uznać, że zwrot nadwyżki daniny oznaczałby dla podatnika bezzasadne wzbogacenie.
Różnice są też w oprocentowaniu. W razie złożenia wniosku o zwrot nadpłaty po wyroku TSUE odsetki są liczone już od dnia zapłaty daniny. Ci, którzy złożą wniosek w ciągu 30 dni od daty publikacji wyroku, dostaną je za okres do dnia zwrotu. Ci, którzy zrobią to później, mogą liczyć na oprocentowanie tylko za okres do 30 dnia od daty publikacji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym UE.
Kto złoży wniosek o zwrot nadpłaty po korzystnej uchwale NSA, ten w zasadzie nie dostanie żadnego oprocentowania, chyba że fiskus spóźni się ze zwrotem.