Wprowadzenie odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych może zachwiać płynnością finansową części firm – ostrzegają eksperci. Ich zdaniem nowelizacja ustawy o VAT budzi też wiele pytań i wątpliwości.

Odwrotnym obciążeniem będą od 2017 r. objęte tylko usługi wykonywane pomiędzy firmami, a nie między firmą a konsumentem. Kto prywatnie zamówi wymianę dachu w swoim domu, malowanie pokoju lub ułożenie glazury w łazience, nie będzie – podobnie jak obecnie – odprowadzać VAT do urzędu skarbowego.

Nowelizacja przewiduje objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia usług budowlanych wymienionych w nowym załączniku nr 14 do ustawy (pozycje od 2 do 48). Wśród nich są np. roboty związane z budową bloków mieszkalnych, roboty malarskie, tynkarskie, betoniarskie, wykonywanie różnego rodzaju instalacji (wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i in.).