Rola sądu nie ogranicza się wyłącznie do kontroli procedury, a więc do tego, czy organ zebrał dostateczny materiał dowodowy i uzasadnił swoją decyzję - wyjaśnia sędzia Jacek Brolik.
Ostatnio w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zaczęły zapadać wyroki, w których sędziowie kwestionują decyzje organów odmawiające umorzenia zaległości podatkowych. Z drugiej strony są wyroki nieingerujące w uznaniowość organów. Czy możemy mówić o dwóch liniach orzeczniczych?
Tak bym tego nie określił. Jeśli już koniecznie chcemy mówić o rozbieżnościach, to nie mówmy o dwóch liniach orzeczniczych, tylko o różnym rozumieniu roli sądu w kontroli decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. Nie chcę i nie zamierzam komentować poszczególnych wyroków, czy to NSA, czy sądów wojewódzkich. Praktyka pokazuje jednak, że podejście do roli sądu w kontroli decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych może być bardzo różne.