Śmierć i podatki – te dwie rzeczy są pewne według Benjamina Franklina. Autor tej wypowiedzi już dawno nie przejmuje się podatkami, ale my musimy, zwłaszcza że prawodawca, wprowadzając w 2016 r. nowe regulacje, wyraźnie zadeklarował walkę z unikaniem opodatkowania. Problem w tym, że ofiarami takiej kampanii mogą paść ci podatnicy, którzy są uczciwi, tylko się pomylili, lub którym zmieniła się dotychczas przez nich stosowana wykładnia prawa podatkowego.

Bardzo duże ryzyko występuje w tych przypadkach, w których przepisy obowiązują od lat, a podatnicy mają problemy z ich stosowaniem ze względu na zmieniającą się wykładnię lub z uwagi na ciągłe wątpliwości interpretacyjne.W takich sytuacjach błędy w stosowaniu rozwiązań fiskalnych mogą wymagać zapłaty wysokiej ceny. Wieloletnie uchybienia to coraz większe zaległości, odsetki od nich, a niekiedy nawet dotkliwe sankcje karnoskarbowe.

Nowe przepisy rozszerzają dotychczasowy zakres informacji ujawnianych w ewidencji VAT o dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Takie dane powinny znaleźć się w ewidencji VAT wraz z wejściem w życie nowelizacji, czyli 1 stycznia 2017 roku.

Przy okazji walki z przestępcami podatkowymi przedstawiciele fiskusa coraz dokładniej sprawdzają również uczciwych podatników. Już od 2017 r. bardzo duża grupa podatników będzie zobligowana do comiesięcznego przekazywania w formie JPK_VAT szczegółowych informacji o prowadzonych ewidencjach dla podatku od towarów i usług. Zapowiadane jest uruchomienie centralnego rejestru faktur i wprowadzenie nowego obowiązku polegającego na przesyłaniu do niego wszystkich wystawionych faktur. Od 2018 r. mają ruszyć kasy online.

Już tylko z tych powodów warto kolejny raz przyjrzeć się swoim rozliczeniom fiskalnym i zastanowić nad tym, czy na pewno te rozwiązania, które do tej pory stosowaliśmy, były, a może jeszcze są prawidłowe.

Wszystko o tym jak płacić, ewidencjonować i korzystnie rozliczać podatki w 2017 roku znajdziesz w serii publikacji Dziennika Gazety Prawnej.