ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA:

Na jakim etapie są prace nad projektem nowelizacji ustawy o VAT, który podniesie stawki o 1 proc.?

MACIEJ GRABOWSKI*:

To jest projekt pilny. Standardowa procedura zakłada, że najpierw opracowuje się założenia do nowelizacji ustawy, a następnie przygotowywany jest projekt. Tym razem sekretarz Rady Ministrów wyraził zgodę, aby pominąć etap założeń. Od razu przygotowujemy projekt ustawy.

Czy projekt nowelizacji będzie zawierał tylko przepisy dotyczące stawek?

Nie. W ustawie o VAT będą przepisy, które uzależniają stosowanie stawek VAT od pewnych zdarzeń, takich jak wysokość PKB i długu. Musimy wszystkie te aspekty w tym projekcie uwzględnić.

Kiedy projekt ustawy trafi pod obrady Rady Ministrów?

Wysyłamy projekt do konsultacji wewnętrznych. Potem czas na konsultacje zewnętrzne w ramach rządu i z partnerami społecznymi. Na posiedzenie rządu projekt powinien trafić na początku września. Konkretna data nie ma znaczenia, bo i tak do 20 września trwają wakacje parlamentarne. Chcemy nasze prace zakończyć tak, aby parlament procedował nad tą nowelizacją razem z pakietem okołobudżetowym.

Jakieś szczegóły odnośnie do stawek?

Załącznik do ustawy o VAT, który dziś określa stosowanie stawki 3-proc., jest poddawany analizie. Chcemy, aby żywność nieprzetworzona była opodatkowana na poziomie 5 proc. Jednak w tym załączniku są też towary, które chcemy wyłączyć ze stawki 5-proc. i przenieść je do stawki 8-proc. Przykładem mogą być żywe zwierzęta. Z drugiej strony żywność przetworzona również objęta byłaby stawką 5-proc. Tu przyświeca nam cel, aby ujednolicić opodatkowanie żywności przetworzonej i nieprzetworzonej oraz ograniczyć ewentualne podwyżki cen żywności. Chodzi o uporządkowanie stawek VAT dla produktów związanych z produkcją, np. wspomnianych żywych zwierząt, pasz. Te produkty byłyby objęte stawką 8-proc.