ORZECZENIE

Konieczność badania zamiaru sprzedającego działki dotyczy nie tylko osób fizycznych, lecz także osób prawnych. Jeśli podatnik, czy to osoba fizyczna, czy spółka, nie miał zamiaru dalszej odsprzedaży działki w momencie jej nabycia oraz nabywał ją na potrzeby własne, a nie w celach handlowych, nie jest traktowany jak podatnik VAT. A zatem od takiej transakcji sprzedaży spółka nie musi odprowadzać VAT, bowiem sprzedaż działek zakupionych na potrzeby własne nie podlega opodatkowaniu.

Zdaniem WSA w Warszawie wyrok składu siedmiu sędziów NSA (sygn. akt: I FPS 3/07) dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży działek przez osoby fizyczne należy stosować niezależnie od rodzaju osobowości prawnej podatnika. WSA podkreślił, że NSA sformułował pewne ogólne kryteria, jakimi powinien kierować się organ podatkowy. Decydujące znaczenie będzie miało to, czy w chwili nabycia nieruchomości skarżący działał z zamiarem ich dalszej odsprzedaży, czy też nabywał je nie w celach handlowych, lecz na potrzeby własne.

Sąd wskazał, że sprzedająca działki spółka działała bez własnej inicjatywy, bo do sprzedaży skłoniła ją budowa drogi. W rezultacie nie można przypisać spółce zamiaru prowadzenia działalności polegającej na obrocie nieruchomościami.

Sygn. akt III SA/Wa 2488/08, nieprawomocny