Z pytaniem wystąpiła spółka działająca m.in. w wynajmowanych budynkach. Jeden z nich znajduje się na terenie często zalewanym, dlatego spółka stale ponosi koszty remontów, napraw itp. Na wniosek spółki gmina zgodziła się na przeprowadzenie melioracji, ale pod warunkiem, że spółka wesprze finansowo tę inwestycję.

Spółka spytała, czy może zaliczyć ten wydatek do kosztów podatkowych już w momencie jego poniesienia, czy może powinna potraktować to jako inwestycję w obcym środku trwałym i dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Dyrektor izby potwierdził, że spółka może jednorazowo odliczyć ten wydatek, bo kanał odwadniający nie jest ani odrębnym środkiem trwałym (w myśl art. 16a ust. 1 ustawy o CIT), ani inwestycją w obcym środku trwałym, ani budowlą, o której mowa w art. 16a ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy.

Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 8 maja 2015 r. nr IBPBI/2/4510-158/15/SD