Z pytaniem wystąpiła spółka działająca m.in. w wynajmowanych budynkach. Jeden z nich znajduje się na terenie często zalewanym, dlatego spółka stale ponosi koszty remontów, napraw itp. Na wniosek spółki gmina zgodziła się na przeprowadzenie melioracji, ale pod warunkiem, że spółka wesprze finansowo tę inwestycję.
Spółka spytała, czy może zaliczyć ten wydatek do kosztów podatkowych już w momencie jego poniesienia, czy może powinna potraktować to jako inwestycję w obcym środku trwałym i dokonywać odpisów amortyzacyjnych.