Szkoła prowadzi stołówkę. Wydaje w niej posiłki uczniom (w cenie wsadu do kotła), planuje też sprzedawać je nauczycielom i innym pracownikom. Według niej we wszystkich tych przypadkach można stosować zwolnienie z VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi się z tym nie zgodził.

Wskazał, że usługi wyżywienia dzieci i młodzieży świadczone przez stołówki szkolne na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) spełniają przesłanki do uznania je za czynności zwolnione z VAT. Podstawą jest art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Przepis obejmuje usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz ściśle związaną z nimi dostawę towarów, wykonywane w formach i na zasadach określonych m.in. w przepisach o systemie oświaty. Z ustawy tej wynika natomiast, że szkolne stołówki przyczyniają się do prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierają prawidłowy rozwój uczniów.

Także sprzedaż posiłków pracownikom pedagogicznym szkoły objęta jest podatkową preferencją. W tym przypadku zastosowanie ma par. 13 ust. 1 pkt 26 (w związku z par. 13 ust. 8 i 9) rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz.U. z 2013 r., poz. 247 z późn. zm.). Zwalnia on z podatku usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Za takie należy uznać – zdaniem dyrektora IS w Łodzi – wydawanie posiłków nauczycielom.

Natomiast sprzedaż obiadów pracownikom niepedagogicznym nie jest zwolniona z VAT. Będzie podlegać opodatkowaniu według 8-proc. stawki – pod warunkiem zakwalifikowania jej jako usług związanych z wyżywieniem do grupowania PKWiU 56. Usługi świadczone przez pracowników niepedagogicznych nie są bowiem ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Nie mają charakteru pomocniczego i nie są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 lipca 2013 r., sygn. IPTPP2/443-411/13-4/AW.