Tylko nieliczne zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku mogą być zwolnione z podatku od towarów i usług. Inne, np. wykłady z ekonomii lub historii, trzeba opodatkować stawką 23 proc.
O interpretację wystąpił podatnik wpisany do miejskiego rejestru instytucji kulturalnych. Planował zorganizować odpłatny uniwersytet trzeciego wieku. Osoby ponad 55-letnie mogłyby uczestniczyć w kursach m.in. obsługi komputera, fotografii, języków obcych, origami czy też w zajęciach gimnastycznych. Podatnik zapytał, czy pobierane przez niego wpisowe i opłaty semestralne będą podlegać VAT. Liczył na to, że skorzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dla usług kulturalnych świadczonych m.in. przez podmioty wpisane do rejestru instytucji kultury.
Izba skarbowa niezupełnie się z tym zgodziła. Jej zdaniem na podstawie tego przepisu zwolnione z VAT będą tylko zajęcia o charakterze stricte kulturalnym, np. plastyczne. Inne kursy służące aktywizacji seniorów z tej preferencji nie skorzystają.