Według sądu każdy zespół składników majątkowych dający się, wyodrębnić poprzez funkcjonalne powiązanie polegające na przydatności do realizacji określonego działania gospodarczego będzie przedsiębiorstwem. Tym samym taka definicja może być stosowana przy wykładni pojęcia „przedsiębiorstwo” ujętego w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Skutkiem tego jest to, że aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie podlega VAT.

Sprawa, jaką zajął się sąd, dotyczyła spółki deweloperskiej. W ramach reorganizacji działalności planowała ona wnieść aportem do innej spółki wyodrębnioną we własnej strukturze część, której działalność dotyczyła rynku mieszkaniowego. Część wybudowanych lokali nie została jednak włączona do aportu. Lokale te były przedmiotem cywilnoprawnych umów przedwstępnych sprzedaży.

Minister finansów uznał, że jeśli wnoszony aport nie obejmuje niektórych lokali w budynku mieszkalnym, to wnoszony zespół składników nie może być uznany za zorganizowaną część, gdyż lokale te stanowią element nieodzowny do kontynuowania przez spółkę otrzymującą aport działalności. NSA nie zgodził się z tym poglądem.

Wyrok jest prawomocny.