Jeśli podatnik poniesie wydatki przekraczające normę procentową kosztów, może odliczyć je od przychodu w faktycznej wysokości. Potrzebna będzie jednak dokumentacja.
Podatnik – osoba fizyczna – prowadzi działalność gospodarczą. Jest właścicielem znaku towarowego, który zamierza wnieść aportem do spółki kapitałowej w zamian za objęcie w niej udziałów. Znak towarowy został wytworzony we własnym zakresie i nie jest składnikiem majątkowym firmy. Jest on chroniony na mocy decyzji wydanej przez urząd patentowy. Podatnik rozważa możliwość zastosowania do przychodu powstałego w związku z objęciem udziałów w spółce w zamian za aport znaku towarowego kosztów w wysokości 50 proc.
Według Pawła Satkiewicza, doradcy podatkowego w Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi, przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów przeniesienia znaku towarowego wytworzonego we własnym zakresie do spółki kapitałowej w zamian za udziały w tej spółce podatnik powinien zastosować 50-proc. koszty. Mogą one być wykorzystane:
● przy zapłacie twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
● z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami.
– Jeśli podatnik poniesie wyższe koszty niż wynikające z użycia odpowiedniego procentu (50 proc.), może on zastosować w celu przyjęcia kosztów uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionych – tłumaczy Paweł Satkiewicz.
Warunkiem jest jednak udowodnienie i udokumentowanie ich poniesienia. Nasz ekspert podpowiada, że najprostszym sposobem udowodnienia poniesienia kosztu jest przedstawienie np. faktury VAT dotyczącej poniesionego wydatku.
Przepisy nie wykluczają jednak również innych sposobów udowodnienia kosztu (np. zeznania świadków). W świetle dotychczasowej praktyki dowód w postaci oświadczenia samego podatnika może nie zostać zaakceptowany przez organy podatkowe.
Projekt Świadomy podatnik
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, pod patronatem DGP, prowadzi projekt: Świadomy podatnik. Celem projektu jest podnoszenie wiedzy podatkowej przedsiębiorców.
W ramach tej akcji podatnicy mogą zgłaszać problemy podatkowe, które będą bezpłatnie rozwiązywać doradcy podatkowi. Rozwiązania publikujemy na łamach DGP. Pytania można zadawać przez stronę www.radapodatkowa.pl lub wysłać zapytanie na adres sekretarz@radapodatkowa.pl.
W ramach projektu organizowane są regionalne konferencje dla przedsiębiorców.
Najbliższa zaplanowana jest na 30 maja w Gdyni oraz 31 maja w Bydgoszczy.