Aleksandra Motławska, biegły rewident, z HLB M2 Audyt wyjaśnia, że jeśli jednostka zakupiła flagi przed akcją promocyjną. W celu ich wydania (dołączenia) jako gratisy wraz ze sprzedanymi produktami należy ująć je do tego czasu w ewidencji magazynowej na koncie towary (koszt bezpośredni związany z przychodem). Zgodnie z zasadą współmierności kosztów z przychodami jednostka ujmie dane zapasy towarów w koszty (koszty operacyjne) w miesiącu, w którym zarejestrowana będzie sprzedaż produktów, do których dołączy gratisy w postaci flag.

– Ujęcie w księgach kosztów zakupu flag nastąpi na podstawie faktury VAT sprzedaży produktów, do których będą one dołączone – mówi nasza rozmówczyni.

Na gruncie prawa podatkowego (ustawy o podatku dochodowym i ustawy o VAT) powyższa sytuacja rodzi wiele niejasności. Wynika to z faktu, że koszty zakupu flag noszą znamiona wydatków o charakterze reprezentacji.

– Oznacza to, że nie mogą być uznane za stanowiące koszty uzyskania przychodów – twierdzi Aleksandra Motławska.

Jednocześnie z punktu widzenia ustawy o VAT istnieje wątpliwość, jak od takich wydatków rozliczyć VAT.

Do Euro 2012 jeszcze 7 dni

Zdaniem Aleksandry Motławskiej w celu eliminacji ewentualnych ryzyk podatkowych warto byłoby rozważyć zmianę formuły zwiększania sprzedaży produktów przez dodawanie do nich flag.

Można rozważyć ogłoszenie promocji polegającej na dodawaniu do produktu flagi, nie w formie gratisu, ale jako dodatek, który jest wliczony w cenę produktu. Innym rozwiązaniem byłaby sprzedaż flagi wraz z produktem za 1 grosz.

Ekspert wyjaśnia, że przy powyższej zmianie sposobu promocji produktów księgowe ujęcie zdarzenia gospodarczego nie zmieni się, koszt księgowy będzie również stanowił koszt na gruncie prawa podatkowego, a VAT rozliczony będzie na zasadach ogólnych.