Anna Pukocz, ekspert w dziale prawnym Auxilium, ostrzega, że nowelizacja wprowadza wyraźny zakaz zawierania umów z datą wsteczną. Oznacza to, że ubezpieczenie obowiązkowe nie będzie obejmować ochroną okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy.

– Takie postanowienie dostosowuje przepisy w zakresie ubezpieczeń OC do wymogów określonych ustawą o rachunkowości, która stanowi, że ubezpieczeniem obowiązkowym jest objęta działalność przedsiębiorców wykonujących m.in. działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Moment powstania obowiązku określony został nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności. Oznacza to zatem, że w dniu zawarcia umowy biuro rachunkowe musi dysponować taką polisę, i w razie konieczności, okazać ją klientow – mówi ekspert Auxilium.

10 tys. Euro wynosi minimalna suma gwarancyjna, jeżeli biuro zajmuje się wyłącznie usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Należy pamiętać, że prowadzący biuro rachunkowe za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy OC podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Zmiana przepisów może być również odczuwalna przez inne grupy, np. doradców podatkowych. Dla nich niedopełnienie obowiązku posiadania aktualnego ubezpieczenia oznacza niemożność wykonywania zawodu.

Nowelizacja uzależni wypełnienie obowiązku ubezpieczenia m.in. od tego czy umowny zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiada przepisom ustawy. Usunie jednak wymóg dotyczący minimalnej sumy gwarancyjnej.

Nie oznacza to pełnej swobody.

– Nowelizacja nie daje podstaw do przyjęcia, że obowiązek ubezpieczenia będzie spełniony, gdy umowa ubezpieczenia OC będzie zawarta na dowolną sumę gwarancyjną – mówi Katarzyna Mazurkiewicz z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Suma gwarancyjna ustalona w umowie stanowi jeden z wyznaczników zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy.