Wynika to ze zmiany jaką od 1 stycznia 2012 r. wprowadzi do ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, par. 1223 z późn. zm.) ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz 1378).

Od przyszłego roku znowelizowany art. 76g ust. 2 ustawy o rachunkowości będzie wymagał aby wykaz osób posiadających certyfikat księgowy publikowany na stronie internetowej MF obejmował tylko: imię i nazwisko posiadacza oraz numer certyfikatu.

Małgorzata Brzoza z Ministerstwa Finansów, wyjaśnia, że konieczność dokonania tej zmiany wynikała z zasady adekwatności i celowości przetwarzania danych osobowych, a także konstytucyjnie gwarantowanego prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Nasza rozmówczyni wskazuje, że zamieszczenie danych wyłącznie w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru certyfikatu księgowego w pełni realizuje informacyjny cel tej publikacji.