Przypomnijmy, że pierwotnie Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) i sądy okręgowe utożsamiały błąd w obliczeniu ceny ofertowej z błędną stawką VAT. Od 2010 r. KIO coraz częściej uznaje, że błąd w stawce VAT w ofercie przetargowej nie mieści się w ustawowych przesłankach odrzucenia oferty. Waldemar Żubka, radca prawny, partner kancelarii Nomos w Poznaniu i pełnomocnik zamawiającego w sprawie III CZP 53/11 uważa, że w praktyce uchwała SN oznacza, że w przypadku uznania stawki za błędną oferta zostania odrzucona. Natomiast omyłkowa stawka może być poprawiona przez zamawiającego.

– Przykładowo z omyłką mielibyśmy do czynienia, gdyby zamiast obowiązującej stawki 23-proc. wykonawca podał 22-proc. i zachowałby prawidłową kwalifikację zamówienia – mówi nasz rozmówca.

Uchwały Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11 oraz III CZP 53/11