Od początku października trwa nowy rok akademicki. Na rozpoczęcie studiów zdecydowało się wielu przedsiębiorców. Wszystko po to, by poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie, w której prowadzą biznes. Pojawia się jednak wątpliwość, czy opłaty za studia można wliczyć do kosztów podatkowych.

Za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki, które są poniesione w celu uzyskania przychodów lub w celu zachowania źródła przychodów.

Według Adama Hellwiga, dyrektora w dziale prawno-podatkowym PwC, biuro w Katowicach, w przypadku finansowania przez przedsiębiorcę opłat za studia na rzecz pracowników możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów zależy od przedmiotu studiów.

– Do kosztów będą mogły być zaliczone jedynie opłaty za te studia, których przedmiot odpowiada aktualnym bądź przyszłym potrzebom konkretnego przedsiębiorcy – podpowiada Adam Hellwig.

Jednocześnie dodaje, że organy podatkowe będą uprawnione do analizy programu studiów w świetle rzeczywistego przedmiotu działalności konkretnego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca będzie musiał w razie wątpliwości wykazać istnienie związku między studiami a przedmiotem działalności gospodarczej (aktualnym bądź racjonalnie spodziewanym w przyszłości). Podobne wnioski potwierdziły organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach, np. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z14 grudnia 2009 r. (nr ILPB3/423-814/09-6/DS.).

– Analogiczne zasady należy stosować w przypadku, w którym to sam przedsiębiorca, a nie jego pracownicy, postanowi uzupełnić swoją wiedzę istotną z punktu widzenia prowadzonego biznesu, zapisując się na studia – podkreśla Adam Hellwig.

Dodatkowo przypomina, że za koszty mogą być uznane tylko te wydatki, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie i są odpowiednio udokumentowane. W tym przypadku będą to faktury i przelewy dokumentujące poniesienie wydatku, a także zaświadczenie z uczelni dokumentujące przedmiot studiów.