Takie zmiany obowiązują od rozliczenia za 2010 rok. Jak przypomina Izba Skarbowa we Wrocławiu, naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w terminie albo z korekty tego zeznania złożonej najpóźniej do 30 maja 2011 r., po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

– W zeznaniu podatkowym należy wskazać numer wpisu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę do przekazania na rzecz tej organizacji – podkreślają pracownicy wrocławskiej izby skarbowej.

Przekazanie kwoty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego – po pomniejszeniu o koszt przelewu bankowego – dokonywane jest w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe.