W rozliczeniu PIT za 2010 rok uproszczono formę przekazywania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP). W zeznaniu rocznym trzeba wpisać numer KRS organizacji, która ma dostać część naszego podatku, i kwotę, jaka ma do niej trafić. Nie wpisujemy już nazwy takiej organizacji.

Jednak wpisując numer KRS, można się pomylić. Pojawia się więc pytanie, czy w takim przypadku, pieniądze trafią do OPP.

Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów odpowiada, że jeśli numer KRS będzie niepoprawny, urząd skarbowy będzie kontaktował się z podatnikiem, ponieważ w przypadku pomyłki należy złożyć korektę zeznania rocznego. Forma kontaktu zależeć będzie od tego, czy podatnik wyraził zgodę na wykorzystanie szybkiej ścieżki komunikacji, podając np. numer telefonu lub adres e-mail, czy też tylko adres korespondencyjny.

– Najlepszym sposobem na uniknięcie wezwania do urzędu w celu złożenia wyjaśnień jest podanie w zeznaniu rocznym PIT adresu e-mail do ewentualnego kontaktu – podpowiada Wiesława Dróżdż.

Nasza rozmówczyni dodaje, że w przypadku osób decydujących się na przekazanie 1 proc. podatku na rzecz OPP resort finansów zaobserwował w latach ubiegłych, że błędy pojawiały się najczęściej w nazwach organizacji, a nie w numerach KRS. Podatnicy albo wpisywali skróty długich, wieloczłonowych nazw organizacji, albo przekręcali nazwy.

– Błędy w numerach KRS były sporadyczne – uspokaja Wiesława Dróżdż.

Ministerstwo oczekuje, że uproszczenie przekazywania 1 proc. podatku spowoduje, że większa liczba osób zdecyduje się na obdarowanie OPP, a także popełnianych błędów będzie mniej.