Mimo że zarówno forma, jak i druki zeznań przy rozliczeniu rocznym podatku dochodowego PIT są podobne od kilku lat, podatnikom zdarza się popełniać podstawowe błędy – podkreśla Izba Skarbowa w Bydgoszczy.
Najczęściej popełniane przez podatników pomyłki przy wypełnianiu zeznań rocznych dotyczą niewłaściwego podawania NIP oraz stosowania nieaktualnych druków zeznań.

Niewłaściwy NIP

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) to dziesięciocyfrowy kod, nadawany przez naczelnika urzędu skarbowego, służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Jak wskazują pracownicy bydgoskiej izby skarbowej, ustawa nakłada na podatników obowiązek podawania NIP na dokumentach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe.
– Swój NIP podajemy już w pierwszych rubrykach, praktycznie w każdym zeznaniu podatkowym – mówią eksperci z bydgoskiej izby.
Jednak – jak dodają specjaliści – te, wydawałoby się, proste pola sprawiają wielu podatnikom problemy. Składający zeznanie roczne często nie wypełniają tych rubryk lub wpisują tam błędnie NIP swojego pracodawcy. Bierze się to zapewne z tego, że w formularzach PIT-11 czy PIT-8C, na podstawie których sporządzamy swoje zeznanie roczne, w rubryce 1 wpisany jest numer płatnika, czyli pracodawcy, a nie podatnika, czyli nasz.
Brak wypełnienia rubryki zawierającej NIP lub błędne jej wypełnienie mogą powodować utrudnia dla organu podatkowego w prawidłowej identyfikacji podatnika.
Pracownicy Izby Skarbowej w Bydgoszczy przypominają, że podatnicy muszą pamiętać, że w naszym urzędzie skarbowym może się rozliczać wiele osób o podobnym imieniu i nazwisku, a błędy powodujące konieczność pogłębionej weryfikacji zeznania mogą wydłużyć czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku lub narazić na niepotrzebną dodatkową wizytę w urzędzie.

Wybór formularza

Czasami podatnicy składają zeznania na nieaktualnych formularzach podatkowych pochodzących z lat poprzednich. Druki te wyciągają z domowego archiwum albo drukują stare formularze ze stron internetowych. Niestety, formularze PIT ulęgają zmianom.
– Wraz z nowelizacją przepisów zmieniają się zeznania podatkowe. Część rubryk jest likwidowana.
Do rozliczania nowych ulg podatkowych pojawiają się nowe, dodatkowe pola – ostrzegają pracownicy z bydgoskiej izby skarbowej.
Wypełnienie zeznania na błędnym (nieaktualnym) druku może wpłynąć na poprawność dokonanego rozliczenia. Przykładowo stare druki, sprzed kilku lat, nie pozwalają na miesięczne rozliczenie ulgi na dzieci czy poprawne wypełnienie zeznania, w części dotyczącej przekazani 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Eksperci skarbowi radzą: w danym roku podatkowym należy rozliczać się zawsze na aktualnych formularzach.
Najnowsze druki zeznań podatkowych najprościej odnaleźć na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Strona ta pomoże poprawne wypełnić zeznania roczne, dzięki wyświetlanym wskazówkom i podpowiedziom, a także pozwoli na wysłanie zeznania rocznego bez wychodzenia z domu przez internet i to bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Korzystając z przygotowanego przez administrację podatkową systemu e-Deklaracje, mamy pewność, że nasze zeznanie będzie spełniać podstawowe wymogi formalne, a błędy zostaną ograniczone do minimum.
Ważne!
Prawidłowo wypełniony przez nas formularz PIT-36 lub PIT-37 zawiera w rubryce 1 nasz NIP, a w rubryce 2 NIP naszego małżonka (jeżeli rozliczamy się wspólnie z nim)