Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. dotyczy strony umowy zbycia udziałów, która jest ich nabywcą.

Jak mówi Adam Janiak, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, na tej podstawie wydaje się zasadne, że w takiej sytuacji to na spółce ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C i podatnik będący osobą fizyczną może oczekiwać, że tak się stanie.

W praktyce powstaje problem, czy podatnik zbywający udziały w spółce z o.o. otrzyma PIT-8C. Często spółki nie wystawiają takich dokumentów.

Zdaniem Adama Janiaka problem wynika stąd, że art. 39 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) ma charakter ogólny i nie precyzuje dokładnie kręgu podmiotów, na których ciąży obowiązek sporządzenia tej informacji.

– Zastosowanie jedynie wykładni językowej przy interpretacji art. 39 ust. 3 ustawy doprowadziłoby do przyjęcia, że niemal każdy, kto ma informację o wysokości dochodu (w tym np. z odpłatnego zbycia udziałów), powinien dopełnić określonego w tym artykule obowiązku podatkowego – dodaje ekspert.

Zgodnie z celem wprowadzenia tego przepisu do sporządzenia PIT-8C będą zobowiązane jedynie podmioty, za pośrednictwem których podatnik dokonuje odpłatnego zbycia.

W opinii Adamia Janiaka bez względu na to, czy PIT-8C zostanie wystawiony, czy nie, od dochodów ze zbycia udziałów należy zapłacić 19-proc. podatek dochodowy i w tym celu strony umowy zbycia udziałów powinny współpracować.