Od września w Niemczech zacznie funkcjonować komisja, która zbada szeroki zakres zwolnień z opodatkowania VAT. Ma również opracować propozycje zmian. Jedną z nich ma być likwidacja ulgi dla przemysłu hotelarskiego. Joanna Zawiejska-Rataj, menedżer w Deloitte, biuro w Poznaniu, zauważa, że w Dyrektywie Rady 2006/112/WE przewidziano możliwość zastosowania przez państwa UE stawki obniżonej dla zakwaterowania w hotelach, przy czym stawka ta nie może być niższa niż 5 proc.

– Niemiecki ustawodawca skorzystał z tej możliwości z początkiem 2010 r. W polskich regulacjach wraz z momentem wejścia do UE uwzględniono zgodną z dyrektywą możliwość obniżenia stawki w tym przypadku – tłumaczy Joanna Zawiejska-Rataj.

Ekspert dodaje, że zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) usługi hoteli są opodatkowane przy zastosowaniu takiej stawki, jak w Niemczech, tj. w wysokości 7 proc.

– Likwidacja możliwości stosowania obniżonych stawek podatkowych zawsze wiązać się będzie z pytaniem, na ile dochody państwa mogą wzrosnąć, a na ile zwiększy się negatywne zjawisko unikania opodatkowania czy też – w analizowanym przypadku – pojawi się spadek popytu na droższe usługi hotelarskie – ocenia Joanna Zawiejska-Rataj.

Może się więc okazać, że zwiększenie stawki nie wpłynie pozytywnie na poziom środków uzyskiwanych przez państwo.

Ważne

Według szacunków system zwolnień w zakresie VAT powoduje uszczuplenie dochodów budżetu niemieckiego o 25 mld euro