Polska znajduje się na ósmym miejscu wśród państw UE o najniższych stawkach CIT. Zdaniem ekspertów to skutek niepodnoszenia w trakcie kryzysu podatków. Jednak powinniśmy pomyśleć o dodatkowych zachętach dla inwestorów. Niska stawka to za mało.

Stawka CIT

Komisja Europejska (KE) podsumowała wysokość stawek podatkowych m.in. dla przedsiębiorców w poszczególnych krajach UE i niektórych państw spoza Wspólnoty, np. USA, Kanada czy Japonia.

Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce wynosi 19 proc. Z przedstawionych przez KE danych wynika, że realna stopa opodatkowania wynosi faktycznie 17,5 proc.

– To pozwala plasować nasz kraj wśród państw o stosunkowo niskiej stopie realnego opodatkowania. Tylko kilka krajów posiada niższą realną stopę opodatkowania – stwierdza Krzysztof Nowicki z kancelarii prawniczej Magnusson.

Ekspert tłumaczy, że głównym elementem, którym należy tłumaczyć powstanie 1,5 proc. różnicy w nominalnej a realnej stopie opodatkowania, jest sposób ustalania wysokości podstawy opodatkowania. Mianowicie im szerszy jest katalog kosztów uzyskania przychodów oraz im szybciej podatnik może dokonać amortyzacji, tym mniejsza jest podstawa opodatkowania, a tym samym skutkuje to niższą realną stopą opodatkowania.