W 2008 roku podatnik podpisał umowę z operatorem na dostarczanie do jego miejsca zamieszkania usług: internetowych, telewizji kablowej i telefonu stacjonarnego. W ramach promocji i jednego abonamentu za wszystkie te usługi podatnik płaci o 30 zł mniej miesięcznie za taki pakiet. Teraz jednak zastanawia się, czy ma prawo odliczyć od dochodu w ramach ulgi internetowej poniesione w roku podatkowym wydatki na internet.

O tym, czy podatnik z ulgi internetowej skorzysta, zadecyduje treść faktury, jaką wystawia podatnikowi operator usług. Otóż, jeżeli na fakturze znajduje się jedna, zbiorcza opłata, zatytułowana np. opłata za pakiet usług, podatnik z ulgi internetowej nie skorzysta. Natomiast w przypadku gdy na fakturze będą uwzględnione osobno opłaty za: internet, telewizję kablową i telefon stacjonarny, podatnik z ulgi inetrnetowej skorzysta.

Zatem z faktury dokumentującej poniesienie wydatków za sieć musi jasno wynikać, że podatnik ponosił opłaty za internet i w jakiej wysokości. Dodatkowo dokumentem, który daje prawo do skorzystania z ulgi internetowej, jest posiadanie dowodu zapłaty za taką fakturę.

Takie zasady wynikają z art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Potwierdzają je także organy podatkowe w wydawanych interpretacjach.

Warto przypomnieć, że od dochodu podatnik może odliczyć wydatki ponoszone przez niego z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.