Operatorzy internetu, podpisując umowy z klientami, często przepisują z dowodu osobistego ich adresy zameldowania. Adres zameldowania znajduje się potem na fakturze za internet, mimo że podatnik z sieci korzysta w miejscu zamieszkania, które jest inne, niż adres w dowodzie osobistym.

Przykładowo faktura za internet dostarczany w Warszawie wystawiana jest na adres zameldowania np. w Kielcach, mimo że internet używany i opłacany jest w stolicy. Tak wystawiona faktura za sieć nie uprawnia do ulgi internetowej. Dlaczego?

Dla rozliczeń podatkowych kluczowe znaczenie ma miejsce zamieszkania. Co więcej, wydatki ponoszone z tytułu używania internetu mogą być w rocznym PIT odliczone od dochodu, jeśli są ponoszone przez podatnika w jego miejscu zamieszkania.

Trzeba tu podkreślić, że adres zameldowania nie jest tożsamy – a na pewno nie musi być – z adresem zamieszkania. Skoro dostawca internetu na fakturze podaje miejsce zameldowania podatnika, do którego nie dostarcza usług internetowych i które jednocześnie nie jest miejscem zamieszkania podatnika, nie będzie możliwości skorzystania z ulgi internetowej.

Warto więc sprawdzić, na który adres dostawca internetu wystawia nam faktury za sieć. Od tego zależy, czy w ogóle z ulgi podatkowej będziemy mogli w rocznym zeznaniu skorzystać.

Co można zrobić, aby z ulgi internetowej skorzystać, gdy faktura za sieć wystawiona jest na zły adres? Jakie warunki musi spełnić podatnik, by skorzystać z ulgi internetowej ? Co musi zawierać faktura, będąca dowodem dla korzystania z ulgi ? To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.