Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie właściwego wystawiania faktur za usługi mutlipakietu usług – w tym internetowych – aby abonenci mogli korzystać z ulgi internetowej.

Rzecznik podkreśla, że zgodnie z interpretacjami organów podatkowych podatnicy, którzy opłacają internet, korzystając z pakietu usług, a na fakturze za nie nie ma wyszczególnionej opłaty za sieć, nie mogą w rocznym PIT odliczyć wydatków poniesionych na internet. Z informacji rzecznika otrzymanych ze skarg podatników wynika, że przed podpisaniem umowy na pakiet usług – w tym internetowych – abonenci nie są informowani, że usługa ta nie jest usługą internetową i z tego tytułu nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Skarżący twierdzą, że gdyby wiedzieli, że skorzystanie z oferty mutlipakietu (najczęściej neostrada z telewizją oferowana przez TP) pozbawi ich prawa do odliczenia ulgi, to wybraliby inną ofertę albo skorzystaliby z oferty innego operatora.

Rzecznik podkreśla, że zgodnie z prawem telekomunikacyjnym operator ma obowiązek dołączyć do faktury VAT szczegółowy wykaz wykonanych usług. Tam operatorzy wykazują opłaty za usługę dostępu do internetu. Na tej podstawie podatnicy mogą pośrednio wykazać, jaką opłatę ponieśli za sieć. Jednak aby usunąć wszelkie wątpliwości, operator z ogólnej ceny powinien wyszczególnić w fakturze wydatki, jakie abonent ponosi na użytkowanie internetu.

W związku z tym rzecznik prosi prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zbadanie tej sprawy i o podjęcie działań mających na celu umożliwienie abonentom korzystanie z ulg podatkowych oraz wprowadzenie mechanizmów, które zobowiążą operatorów do informowania abonentów – przed zawarciem umowy – o skutkach podatkowych wybranej usługi telekomunikacyjnej.

Ważne!

Aby skorzystać z ulgi internetowej, podatnik musi posiadać fakturę, na podstawie której można ustalić wysokość wydatków na sieć