ANALIZA

Dzięki publikacji Gazety Prawnej i podjętej po niej interwencji rzecznika praw obywatelskich osoby, które opłacają internet w ramach pakietu usług telekomunikacyjnych, będą mogły korzystać z ulgi internetowej. Telekomunikacja Polska – najczęściej oferująca pakiety – zapowiedziała korektę faktur, na których widnieje jedna opłata za pakiet, a nie ma wyszczególnionej opłaty za sieć. To pozwoli podatnikom opłacającym pakiety korzystać z ulgi w PIT.

Co na ten pomysł resort finansów? Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów odpowiada, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby podatnicy, opłacający internet w ramach pakietu, korzystali z ulgi internetowej. Warunkiem jest, aby na fakturze została wyszczególniona kwota opłaty za dostęp do sieci internet.

Przypomnijmy, że to GP 11 grudnia 2008 r. (nr 242) podała informację o tym, że jeśli podatnik opłaca internet w pakiecie i z faktury za te usługi nie wynika wysokość opłaty za sieć, nie może od swojego dochodu odliczyć wydatków poniesionych na internet. Po naszej publikacji rzecznik praw obywatelskich wystąpił do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o zmianę tej sytuacji. Prezes UKE przesłał właśnie odpowiedź rzecznikowi.

Do odliczenia 760 zł

Od 1 stycznia 2005 r. podatnicy mogą odliczać od dochodu wydatki poniesione z tytułu użytkowania internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem jego zamieszkania – w wysokości nieprzekraczającej w roku 760 zł. Warunkiem odliczenia jest udokumentowanie poniesionych kosztów fakturą VAT. Aby z ulgi skorzystać, na fakturze musi widnieć opłata za internet.

– Ustawa o PIT nie pozostawia wątpliwości – odliczenie można zastosować, jeśli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą, w której konkretnie wskazany jest wydatek. Zaliczenie całości pakietu na konto ulgi oznaczałoby dodatkową możliwość odliczania kosztów użytkowania np. telewizji i telefonu, co nie było intencją ustawodawcy – argumentuje Magdalena Kobos.

Marcin Baran, dyrektor w Ernst & Young, uważa, że należy się spodziewać, że wraz z rozwojem usług wykorzystujących internet jako platformę łączności coraz częściej będziemy mieć do czynienia z pakietami usług, w których – jako jeden z elementów – będzie opłata za internet w danym lokalu lub budynku.

– Jeśli za pomocą ulgi podatkowej ustawodawca będzie nadal chciał zachęcać Polaków do korzystania z internetu, to nie powinien ich jednocześnie zniechęcać do zakupu usług dostępu w pakiecie. Dzisiejsza sytuacja może rodzić poczucie niesprawiedliwości, które chwilowo dałoby się wyeliminować za pomocą liberalniejszej interpretacji przepisów, a w dłuższej perspektywie – ich dostosowaniem do sytuacji na rynku – komentuje Marcin Baran.