Podatnik od 2006 roku prowadzi małą firmę. Rozlicza się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2008 roku nie uzyskał z tej działalności żadnych przychodów, gdyż musiał zająć się wychowaniem córki po śmierci żony.

- Nie zgłosiłem likwidacji prowadzonej działalności, czy mogę rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko - pyta pan Zbigniew z Łodzi.

Niestety, podatnik nie będzie mógł rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Przepisy ustawy o PIT wyraźnie wskazują, że z preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla samotnych rodziców nie mogą skorzystać podatnicy, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące liniowego PIT (art. 30c ustawy o PIT), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy o podatku tonażowym.

Oznacza to, że negatywną przesłanką skorzystania z rozliczenia jako rodzic samotny jest sam fakt podlegania przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jeżeli podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego nie zlikwidował działalności gospodarczej, uznaje się, że podatnik ten nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu. Dotyczy to także sytuacji, gdy podatnik nie uzyskuje dochodów z tytułu tej działalności. Tym samym do takiego podatnika, który nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przyjęcie takiego założenia przez ustawodawcę wyklucza z kolei zastosowanie zasady opodatkowania przewidzianej dla samotnych rodziców.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).