Czy prawo do skorzystania z ulgi na internet można udokumentować tylko fakturą w formie papierowej?

Urzędy skarbowe respektują zarówno ekofaktury (obraz faktury elektronicznej wysyłany na adres e-mail odbiorcy – przyp. red.), jak i faktury w formie papierowej. Wątpliwości wzbudziły zapewne wyjaśnienia zawarte w ulotce informacyjnej Ministerstwa Finansów na temat faktur, które musi mieć podatnik, aby móc skorzystać z ulgi.

Opisana sytuacja jest już nieaktualna. Proces wydawniczy broszur informacyjnych jest stosunkowo długi, a ulotka powstawała w 2010 roku. Wtedy nie był jeszcze znany kierunek zmian i ułatwień możliwych do przyjęcia w bieżącym roku. Autorzy musieli zatem oprzeć się na obowiązującym wówczas stanie prawnym. Dlatego w treści ulotki można przeczytać, że dokument w formie udostępnionego obrazu faktury nie stanowi podstawy do zastosowania ulgi. Ponieważ jednak najnowsze rozporządzenie wprowadziło korzystniejsze dla podatnika zasady, nie ma już żadnych przeszkód, aby je stosować. Proszę zatem nie obawiać się, że elektroniczne obrazy faktur nie będą respektowane.

Czy faktury powinny być dołączone do rocznego PIT?

Nie. Osoba korzystająca z ulgi na internet nie ma obowiązku dokumentowania tego faktu w momencie składania zeznania rocznego. Konieczność taka pojawia się jedynie podczas kontroli podatkowej. Jednym z wielu elementów takiej kontroli może być sprawdzenie dokumentów poświadczających uprawnienie do zastosowanej ulgi.

Czy zastosowanie ulgi zależy od uwarunkowań technicznych?

Nie. W przypadku ulgi internetowej mamy do czynienia z limitem kwotowym w wysokości 760 zł. Pozwala on na odliczenie wydatków niezależnie od tego, czy jest to internet mobilny, czy stacjonarny. Z ulgi mogą korzystać również współmałżonkowie, którzy zawarli indywidualne umowy na dostawy internetu. W takim przypadku każdy ze współmałżonków zastosuje ulgę do jej wyznaczonego limitu. Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby faktury były imienne. Jak już wspomniałem, ich forma nie ma znaczenia.