Ministerstwo Finansów zapewnia, że przy rozliczeniu ulgi na internet urzędy skarbowe będą respektować tzw. ekofaktury, czyli elektroniczne dokumenty udostępniane abonentom przez operatorów na swoich stronach internetowych.

Zamieszanie związane z dokumentowaniem wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi podatkowej na internet powstało w ubiegłym tygodniu, po publikacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej stanowiska MF w tej sprawie.

UKE powołało się na broszurę MF, z której wynika, iż dokumenty nie spełniające ścisłych kryteriów faktur elektronicznych, czyli np. ekofaktury - obrazy faktury w formacie PDF udostępniane na stronie internetowej - nie są fakturami uprawniającymi do skorzystania z ulgi internetowej za 2010 rok.

Tymczasem operatorzy telekomunikacyjni proponują abonentom rezygnację z "papierowej faktury", w zamian oferując "ekofaktury".

Rzeczniczka prasowa administracji skarbowej Wiesława Dróżdż zapewniła PAP, że urzędy skarbowe będą respektowały tzw. ekofaktury. Wyjaśniła też przyczyny zamieszania - ulotka informacyjna resortu na temat faktur, jakie musi posiadać podatnik, aby móc skorzystać z ulgi internetowej, powstawała w 2010 r., kiedy obowiązywały inne przepisy niż obecnie.

"Autorzy musieli zatem oprzeć się na obowiązującym wówczas stanie prawnym. Dlatego w treści ulotki można doczytać się, że dokument w formie udostępnionego obrazu faktury nie stanowi podstawy do zastosowania ulgi. Ponieważ jednak najnowsze rozporządzenie wprowadziło znacznie bardziej korzystne dla podatnika zasady, to nie ma już żadnych przeszkód, aby je stosować" - zapewniła Dróżdż.