Firma wygrała w marcu przetarg na organizację konkursu dla konsumentów. Nagrodami były trzy auta marki BMW. Klient wymagał, by firma sprzedała (przekazała) nagrody bez VAT.

– Czy można kupić samochód bez podatku, czy też mieć prawo do jego zwrotu – pyta pan Mariusz z Bydgoszczy.

Podatnicy nie mogą w umowach kształtować zasad opodatkowania. Żadne postanowienia umowne nie mogą zmieniać zobowiązań wynikających z prawa publicznego.

– Nie można zatem narzucać w umowie naszemu kontrahentowi, czy ma on opodatkować przekazywane towary, czy też ich nie opodatkowywać – wyjaśnia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP.

Ten obowiązek – jak dodaje ekspert – podatnik dokonujący wydania towaru musi samodzielnie ustalić i go zrealizować, w przeciwnym wypadku będzie ponosił odpowiedzialność z tego tytułu. Jednak strony mogą skalkulować wartość umowy, usługi w ten sposób, że nie będzie ona uwzględniać kwoty podatku. Jednak realizacja takiej umowy, gdy wydanie towarów podlegało opodatkowaniu, może spowodować stratę u podmiotu dokonującego przekazania towarów.

– W świetle przepisów obowiązujących do końca marca nieodpłatne wydanie towaru na cele prowadzonej działalności było czynnością niepodlegającą opodatkowaniu – zauważa Andrzej Nikończyk.

Zatem – jak tłumaczy nasz rozmówca – jeśli dla zrealizowania swojego obowiązku umownego firma wydała towary w marcu – to wydanie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i nie podlegało VAT, nawet jeśli przy nabyciu tych towarów podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeśli jednak kupił towar w celu wydania go w ramach czynności niepodlegającej VAT, wątpliwe jest, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku. Towar ten i tak zostanie opodatkowany w ramach ceny za usługę, która musi obejmować co najmniej wartość towarów nabywanych i wydawanych w celu wykonania tej usługi, by nie powodować straty.

– Trzeba pamiętać, że od 1 kwietnia przekazanie towarów nawet w związku z prowadzoną działalnością będzie opodatkowane VAT i trzeba to przewidzieć w zawieranej umowie – ostrzega Andrzej Nikończyk.

Dodatkowo w przypadku, gdy tym towarem jest samochód, odliczenie VAT od jego wydania może być ograniczone do 60 proc. kwoty VAT wykazanej w fakturach.

Ważne!

Przez opodatkowaną dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli przysługiwało w całości lub części prawo do odliczenia VAT

Podstawa prawna

Art. 7 i art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).