Mąż i żona mogą odliczyć od dochodu ulgę internetową w podwójnej wysokości, tj. 1520 zł, gdy nastąpi zapłata za fakturę VAT.
Mimo – jak się wydaje – jasnej regulacji prawnej, możliwość skorzystania z ulgi internetowej przez małżonków, w niektórych przypadkach, budzi istotne wątpliwości.
Wydatki faktycznie poniesione w związku z użytkowaniem internetu mogą być odliczone od dochodu. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł.