Od 1 stycznia 2011 r. zacznie obowiązywać elektroniczny system przemieszczania wyrobów akcyzowych. Czy będzie dotyczył tylko transakcji międzynarodowych?

Nie. Rozwiązanie to może dotyczyć każdej transakcji w obrocie wyrobami akcyzowymi. Przedsiębiorcy działający na rynku krajowym jeszcze przez rok będą mieć możliwość wyboru: system czy dokument papierowy. Przy obrocie wewnątrzunijnym korzystanie z EMCS będzie obligatoryjne.

Co dokładnie się zmieni?

Odchodzimy od dokumentów papierowych na rzecz elektronicznych. Cała komunikacja dotycząca dokumentów towarzyszących obrotowi wyrobami akcyzowymi zmieni formę na elektroniczną. Komunikat o tym, że towar wyjeżdża lub przyjechał do składu podatkowego, przyjdzie do urzędu celnego drogą elektroniczną. Również informacje o tym, że będzie prowadzona kontrola towaru, będą przekazywane w ten sposób. System EMCS będzie połączony z systemem OSOZ, czyli obsługi zabezpieczeń w Służbie Celnej. Dla odsaldowania zabezpieczeń nie będzie trzeba przyjeżdżać do urzędu. Komunikacja między firmą a urzędem i między izbą celną a bankiem będzie prowadzona w formie elektronicznej.

To przyspieszy procedurę?

Przyspieszy i ułatwi. Nie będzie potrzeby przyjeżdżania do urzędu z dokumentami towarzyszącymi przemieszczeniu wyrobów akcyzowych w celu ich opieczętowania, ponieważ miejsce pieczątki zajmie elektroniczny komunikat (e-AD).

Czy Służba Celna ma już gotowe systemy informatyczne do tych zmian?

Tak. Kończymy etap testowania polskiej wersji systemu EMCS dla użytkowników w obrocie wewnątrzunijnym i krajowym. W ostatniej turze testów 86 ze 107 przeprowadzonych scenariuszy dało pozytywny wynik. To krok od tego, by odebrać system od wykonawcy. W połowie grudnia środowisko powinno być otwarte do testów dla wszystkich podmiotów. Obecnie dostępny jest już tzw. generator komunikatów, który będzie służył mniejszym podmiotom, niemającym własnych aplikacji do komunikacji z systemem EMCS.

Nowy system wymaga szkoleń.

Są prowadzone na bieżąco, w systemie kaskadowym. Biorą w nich udział po dwie osoby z każdej izby celnej. One będą dalej szkoliły użytkowników w urzędach celnych. Jednocześnie prowadzimy też szkolenia dla przedsiębiorców.