Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w przepisach dotyczących wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania przepisów krajowych do wspólnotowych i mają na celu doprecyzowanie i uproszczenie regulacji. Wprowadzają wymóg deklarowania w zgłoszeniu celnym dodatkowych danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony. Dane te są niezbędne do dokonania przez funkcjonariuszy celnych analizy ryzyka.

Najpoważniejsze zmiany dotyczą sposobu deklarowania towarów stanowiących zaopatrzenie statków i samolotów. Do tej pory towary takie jak paliwo, jedzenie czy środki czystości musiały były ujmowane w zgłoszeniu wywozowym tylko wtedy, gdy przepisy tak stanowiły.

– Obecnie pojawi się obowiązek wpisywania w zgłoszenie wszystkich towarów wprowadzanych na pokład statku lub samolotu niezależnie od miejsca przeznaczenia i tego, gdzie dany statek lub samolot zostały zarejestrowane – tłumaczy Sylwester Witalis, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers.

Zachowano jednak regulacje, które zezwalają na dokonanie zgłoszenia celnego w sposób zbiorczy, już po faktycznym wywiezieniu towarów poza obszar UE.

Zmiany też dotyczą eksporterów książek. Do tej pory mogli oni złożyć zgłoszenie celne do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, ponieważ istota zgłoszenie celnego sprowadzała się bowiem do jego dokonania już po faktycznym wyprowadzeniu towarów z obszaru Wspólnoty.

Obecnie ze względu na wymóg wpisywania danych z zakresu bezpieczeństwa  trzeba będzie składać zgłoszenie celne przed wywozem.