Ministerstwo Finansów przedstawiło program zmian, które będą przeprowadzone w 2011 roku w celnych systemach informatycznych. System Celina zostanie skonfigurowany, dzięki czemu zwiększy się jego wydajność. Do końca stycznia przedsiębiorcy korzystający z Celiny będą mogli wyszukiwać dokumenty po numerze EORI, REGON, NIP lub PESEL.

Dodatkowo wysyłanie komunikatów zwrotnych nieopatrzonych kluczem do bezpieczniej transmisji danych będzie możliwe do końca 2011 roku.

W systemie ECS (System Kontroli Eksportu) planowane są zmiany związane z wdrożeniem systemu EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych) mające na celu stabilizację systemu. Zgłoszenie Intrastat od lutego 2011 roku będzie musiało być przesyłane drogą elektroniczną. Wysyłanie zgłoszeń w formie pisemnej będzie dopuszczalne tylko wyjątkowo.

W związku z tym na stronach Ministerstwa Finansów opublikowany został program umożliwiający sporządzenie zgłoszenia i przysłanie go organom celnym za pomocą Celina Web-Cel. Trwają prace nad umożliwieniem przedsiębiorcom przesyłania zgłoszeń Intrastat za pomocą e-maila podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych. Jednak będą mogły to robić tylko osoby zarejestrowane w PDR.

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2011 r. osoby figurujące w systemie PDR, dysponujące loginem (kluczem), które nie złożyły Karty Awaryjnej PDR, nie będą mogły korzystać z telefonicznej procedury awaryjnego odblokowania dostępu do systemów celnych. Jednak w przypadku systemu Intrastat i Celina możliwość odblokowywania kont na dotychczasowych zasadach zostanie przedłużona do polowy 2011 r.