Za nami XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie kwest, lokalnych finałów i licytacji zebrano ponad 35 mln zł. Na zorganizowanie zbiórki publicznej w formie licytacji potrzebne jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czy WOŚP takie zezwolenie miała?

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie posiada zezwolenia MSWiA na prowadzenie zbiórki publicznej w formie licytacji. Oznacza to, że poszczególne sztaby nie mogły samodzielnie prowadzić licytacji, ale jedynie pomóc się skontaktować osobom zainteresowanym sprzedażą jakiegoś przedmiotu i chcącym następnie dochód z takiej sprzedaży przeznaczyć na zbiórkę publiczną z osobami pragnącymi dany przedmiot kupić. Jak wynika z instrukcji opublikowanej na stronie internetowej WOŚP, sztaby nie przyjmowały żadnych przedmiotów na sprzedanie ich w drodze licytacji, tylko umożliwiały kontakt między kupującym a sprzedającym. Pomagały też sprzedającemu w takim ukształtowaniu transakcji, aby mógł sprzedać oferowany przez siebie przedmiot za jak najwyższą cenę.

Kto decydował o zakończeniu licytacji?

Sprzedający decydował, jaka cena jest ostateczna i na kogo przejdzie własność przedmiotu. Mógł on również w każdej chwili od transakcji odstąpić. Umowa sprzedaży zawierana była bezpośrednio pomiędzy kupującym a sprzedającym i dopiero uzyskana w wyniku takiej transakcji kwota mogła być przekazana na konto fundacji.

Czy taka transakcja podlega opodatkowaniu?

Tak. Transakcja podlega odpowiednio podatkowi od czynności cywilnoprawnych lub podatkowi od towarów i usług.