Czynności cywilnoprawne, w szczególności umowy zawierane między osobami prywatnymi, tzn. niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Katalog czynności opodatkowanych jest szeroki. Podlegają mu m.in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, zniesienia współwłasności, a zatem transakcje, z którymi każdy podatnik może mieć do czynienia. Sprzedaż samochodu, pożyczka od rodziny czy zamiana mieszkania na większe może rodzić konieczność zapłaty podatku, jednak dzięki zwolnieniom z podatku nie zawsze trzeba będzie rozliczać się z fiskusem.

Przedmiot umowy

Ustawodawca zwolnił z podatku umowy sprzedaży rzeczy ruchomych o wartości nieprzekraczającej 1 tys. zł. Kwotę tę należy odnieść do podstawy opodatkowania, którą w tym przypadku jest wartość rynkowa rzeczy. Określa się ją na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, ale z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia z dnia zawarcia umowy, bez odliczania długów i ciężarów.

Z uwagi na obowiązujące zwolnienia, podatek nie wystąpi także w przypadku sprzedaży: walut obcych, bonów i obligacji skarbowych, bonów pieniężnych NBP, sprzedaży instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem oraz w ramach obrotu zorganizowanego, czy też sprzedaży towarów giełdowych na giełdach towarowych.