Rozmawiamy z KATARZYNĄ WLAZŁO, ekspertem podatkowym - Osoby, które sprzedawały na licytacjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy różne przedmioty, będą musiały rozliczyć taką transakcję podatkowo. Konieczne będzie zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych lub VAT
Za nami XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie kwest, lokalnych finałów i licytacji zebrano ponad 35 mln zł. Na zorganizowanie zbiórki publicznej w formie licytacji potrzebne jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czy WOŚP takie zezwolenie miała?
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie posiada zezwolenia MSWiA na prowadzenie zbiórki publicznej w formie licytacji. Oznacza to, że poszczególne sztaby nie mogły samodzielnie prowadzić licytacji, ale jedynie pomóc się skontaktować osobom zainteresowanym sprzedażą jakiegoś przedmiotu i chcącym następnie dochód z takiej sprzedaży przeznaczyć na zbiórkę publiczną z osobami pragnącymi dany przedmiot kupić. Jak wynika z instrukcji opublikowanej na stronie internetowej WOŚP, sztaby nie przyjmowały żadnych przedmiotów na sprzedanie ich w drodze licytacji, tylko umożliwiały kontakt między kupującym a sprzedającym. Pomagały też sprzedającemu w takim ukształtowaniu transakcji, aby mógł sprzedać oferowany przez siebie przedmiot za jak najwyższą cenę.
Kto decydował o zakończeniu licytacji?
Sprzedający decydował, jaka cena jest ostateczna i na kogo przejdzie własność przedmiotu. Mógł on również w każdej chwili od transakcji odstąpić. Umowa sprzedaży zawierana była bezpośrednio pomiędzy kupującym a sprzedającym i dopiero uzyskana w wyniku takiej transakcji kwota mogła być przekazana na konto fundacji.
Czy taka transakcja podlega opodatkowaniu?
Tak. Transakcja podlega odpowiednio podatkowi od czynności cywilnoprawnych lub podatkowi od towarów i usług.Na kim ciąży obowiązek podatkowy?
Przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym i powstaje z chwilą dokonania czynności. Podstawą opodatkowania przy sprzedaży rzeczy ruchomych jest ich wartość rynkowa określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem miejsca ich położenia, stopnia i stanu zużycia. To do podatnika należy obowiązek określenia tej wartości. W razie potrzeby może on zostać wezwany przez organ podatkowy do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia.
Ile wynosi podatek?
Stawka podatku wynosi 2 proc., przy czym zwolniona od podatku jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1 tys. zł.
A jak będzie w przypadku sprzedającego będącego podatnikiem podatku od towarów i usług?
Zupełnie inaczej. Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Czy zawarcie umowy sprzedaży w ramach finału WOŚP rodzi obowiązek podatkowy?
Tak.
Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT?
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, a zatem kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku sprzedaży w ramach WOŚP zastosowanie będą miały ogólne zasady dotyczące VAT. Przy tak ukształtowanej transakcji konieczne będzie zatem odprowadzenie przez sprzedającego VAT od ceny wylicytowanej, a nie od ceny będącej odzwierciedleniem wartości rynkowej zbywanej rzeczy.