ROZMOWA

● Ministerstwo Finansów chce podnieść limit obrotów dla zwolnienia podmiotowego VAT z obecnych 50 tys. zł do 150 tys. zł. Podatnik do momentu przekroczenia tego limitu nie ma obowiązku m.in. prowadzenia pełnej ewidencji czy składania deklaracji VAT. Czy to dobry pomysł?

– Trudno jednoznacznie ocenić tę propozycję. Ucieszyć ona powinna grupę drobnych przedsiębiorców, którzy działają w sektorze konsumenckim (usługi dla ludności, sprzedaż detaliczna), nie inwestują, wobec czego nie jest dla nich tak istotna możliwość odliczania podatku przy dokonywaniu zakupów. Zwolnienie z VAT tej grupy przedsiębiorców może, choć nie musi, spowodować obniżenie stosowanych przez nich cen.

● Czy zmiana w limitach będzie dla jakiejś grupy neutralna?

– Dla wielu podatników podwyższenie limitu zwolnienia nic nie zmieni, bowiem podatnicy ci nie zrezygnują z bycia czynnymi podatnikami VAT.

● O jakich podatnikach mówimy?

– Do takiej grupy zaliczyć można podatników, którzy korzystają z uprawnień, jakie daje im posiadanie statusu podatnika choćby w postaci prawa do odliczania podatku, przez co w znaczący sposób obniżają np. ponoszone koszty i nakłady o charakterze inwestycyjnym. Jest też grupa podatników – podwykonawców dużych firm, które z różnych względów wolą współpracować z podwykonawcami mającymi status podatnika VAT.

Wreszcie do grupy podatników, którzy raczej nie skorzystają z możliwości wyboru zwolnienia, należą podatnicy wykonujący tzw. usługi pracochłonne, np. usługi fryzjerskie. Mimo że są to typowe usługi detaliczne, to jednak z uwagi na opodatkowanie stawką 7-proc. przy zakupach opodatkowanych stawką 22-proc., podatnikom tym opłaca się pozostać podatnikami czynnymi.

● A co z podatnikami, którzy są obecnie podatnikami czynnie rozliczającymi VAT, a po wprowadzeniu zmian w limitach chcieliby skorzystać ze zwolnienia?

– Takie osoby powinny zwrócić uwagę na art. 91 ustawy o VAT, a szczególnie ust. 7-7d. Przepisy te określają konsekwencje zmiany przeznaczenia towarów, od których podatnik dokonał odliczenia VAT – w sytuacji gdy był podatnikiem czynnym, a następnie na skutek wyboru zwolnienia podmiotowego zmieni się wykorzystywanie tych towarów – nie będą one już wykorzystywane do działalności opodatkowanej, tylko do działalności zwolnionej. Podatnicy tacy będą musieli zwrócić fiskusowi całość lub odpowiednią część odliczonego podatku w okresie, gdy byli podatnikami czynnymi.