Od początku 2010 roku obowiązuje nowy limit zwolnienia podmiotowego VAT. Wzrósł on z ubiegłorocznych 50 tys. zł do 100 tys. zł w tym roku. Ministerstwo Finansów w opracowanym na swojej stronie internetowej informatorze (www.mf.gov.pl) podpowiada, jak korzystać z nowego limitu.

Podatnicy, którzy przekroczą ustawowy limit obrotów, muszą rozliczać podatek od towarów i usług. Jednak przedsiębiorcy, których obroty w 2009 roku przekroczyły 50 tys. zł, ale nie były wyższe niż 100 tys. zł, mogą wrócić do zwolnienia z VAT.

Również podatnicy, którzy wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług rozpoczęli w trakcie 2009 roku, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2010 roku, jeśli łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej przekroczyła w 2009 roku 50 tys. zł i nie przekroczyła 100 tys. zł.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w 2010 roku w przypadku przekroczenia w 2009 roku starego limitu obrotu, ale nieprzekroczenia nowego limitu, jest pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego do 15 stycznia 2010 r.

Równocześnie Stowarzyszenie Podatników w Polsce wystąpiło do ministra finansów Jacka Rostowskiego z prośbą o wyjaśnienie, jak stosować nowe limity dla zwolnienia z VAT. Jego zdaniem nowe przepisy nie dają prawa do skorzystania ze zwolnienia od VAT podatnikom, którzy w 2009 roku zrezygnowali z przysługującego im prawa do zwolnienia, a którzy nie przekroczyli w roku 2009 wartości sprzedaży opodatkowanej w wysokości 50 tys. zł. Podatnik, który w 2009 roku zrezygnował ze zwolnienia od VAT, którego obroty nie przekroczyły 50 tys. zł, będzie mógł nie wcześniej niż od 1 stycznia 2011 r. skorzystać ze zwolnienia od VAT. W 2010 roku taki podatnik nie będzie miał prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT.

Ważne

W 2011 roku limit zwolnienia podmiotowego VAT będzie wynosił 150 tys. zł