Polska jest szczególnym terenem, gdzie międzynarodowe unikanie opodatkowania jest doskonale wykorzystywane przez holdingi transgraniczne. (...) Pamiętajmy, że mówimy o skali pomiędzy 30-46 mld zł rocznie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. To skala niebotyczna" - argumentował Gajewski, który jest ekspertem Komisji Europejskiej ds. przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

.