Ministerstwo Finansów planuje, że obowiązkowy Krajowy System e-Faktur będzie docelowym systemem dla polskich przedsiębiorców i że za kilka lat nie trzeba będzie go zmieniać na skutek wprowadzenia nowych wymogów unijnych.

Mówił o tym Paweł Selera, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w MF, na zeszłotygodniowej konferencji.

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy już przygotowują się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, który co do zasady będzie dla nich obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Tylko podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo (ze względu na wielkość sprzedaży do 200 tys. zł) lub przedmiotowo (ze względu na rodzaj wykonywanych czynności) będą musieli wystawiać e-faktury dopiero od 1 stycznia 2025 r. Przy tym faktury ustrukturyzowane będą wystawiane wyłącznie między firmami. Przez pierwsze pół roku funkcjonowania obowiązkowego KSeF przedsiębiorcy nie będą musieli się obawiać kar. Fiskus będzie mógł je nakładać dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Przewiduje to nowelizacja ustawy o VAT, która już została przyjęta przez Sejm i czeka na rozpatrzenie przez Senat. To dość duża zmiana dla przedsiębiorców, także biznesowa, bo dotyka jednego z najważniejszych procesów w każdej organizacji. Faktury są bowiem wystawiane nie tylko w dziale księgowym, ale praktycznie w całej firmie. Trzeba więc dostosować systemy informatyczne w całej organizacji, co jest kosztowne.

Nie będzie kolejnej rewolucji

Dyrektor Selera na konferencji zwrócił uwagę, że polskie zmiany wpisują się w europejskie trendy. Unia Europejska przygotowuje się bowiem do wdrożenia unijnego standardu e-faktur (tzw. projekt VIDA). Chodzi o pomysł obowiązkowego elektronicznego fakturowania transakcji wewnątrzwspólnotowych w czasie rzeczywistym. Miałoby ono wejść w życie od 2028 r.

W związku z tym przedsiębiorcy obawiają się, że za kilka lat będą musieli ponowie ponieść spore nakłady na dostosowanie się do kolejnych zmian. Szczególnie że europejska koncepcja oparta jest na innym formacie przesyłanych danych, nie tak jak w Polsce – na XML.

Dyrektor departamentu VAT zapewnił, że Polska już toczy negocjacje w tym zakresie, ale nie może zdradzić kulisów tych rozmów. Paweł Selera zapewnił jednak, że ich efektem ma być to, iż polscy podatnicy nie musieliby kolejny raz zmieniać swoich systemów, a jeżeli już, to skończyłoby się tylko na drobnych modyfikacjach.

Poza systemem

Dyrektor departamentu VAT rozwiał też inne wątpliwości. Chodzi o faktury otrzymywane poza systemem KSeF w sytuacji, gdy podatnik powinien je dostać za pośrednictwem tego systemu. Paweł Selera zapewnił, że taki dokument nadal będzie uprawniał nabywcę do odliczenia VAT.

Przypomnijmy, że problem wystawiania faktur poza KSeF może się pojawić głównie w przypadku zagranicznych podmiotów, których stałe miejsce prowadzenia działalności jest w Polsce. One także będą musiały wystawiać faktury w KseF, ale nadal wiele wątpliwości budzi to, jakie warunki muszą być spełnione, aby uznać, że stałe miejsce prowadzenia działalności jest w Polsce.

Paweł Selera przyznał, że resort chce obie kwestie (dotyczące zarówno odliczenia VAT z faktur, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności) wyjaśnić w przewodniku, który będzie opublikowany na stronie MF. Nie ma jednak pewności, że będzie on miał formę objaśnień podatkowych.

Wizualizacja e-faktury

Z kolei Krzysztof Rogowski, kierownik projektu KSeF, mówił o wizualizacji e-faktury. Za pomocą systemu nie będą mogły być przesyłane załączniki do faktur. Trzeba je więc będzie przesłać klientowi inną drogą, np. e-mailem. Z reguły podatnicy planują jednak wysyłanie ich łącznie z wizualizacją faktury. W takiej sytuacji będzie ona musiała zawierać kod QR, który pozwoli połączyć wizualizację z fakturą z KSeF. Krzysztof Rogowski wyjaśnił, że wizualizacja będzie musiała zawierać te same dane, co faktura w systemie. Nie ma jednak przeszkód, aby np. zmienić kolor fontu czy zamieścić logo. Ekspert wyjaśnił też, że taka zwizualizowana faktura będzie mogła być przesyłana w jednym pliku razem z innymi danymi, np. bilingiem rozmów. Ważne tylko, aby był jasny podział na część, która odnosi się do samej faktury, i na część, w której są załączniki.

Krzysztof Rogowski wyjaśnił też, że niedopełnienie tych wymogów i wysłanie np. faktury z dodatkowymi danymi nie będzie skutkowało koniecznością zapłaty VAT również od tej drugiej faktury. Jak podkreślił, właśnie umieszczenie kodu QR ma przed tym zabezpieczać.

Korzyści dla obu stron

Na zeszłotygodniowej konferencji przedstawiciele MF podkreślali też, że wprowadzenie w pełnym zakresie KSeF spowoduje, że administracja skarbowa będzie miała dostęp do faktur w czasie rzeczywistym, co uprości i przyśpieszy weryfikację rozliczeń podatników. Ograniczy też liczbę kontroli. Wiele czynności weryfikacyjnych będzie bowiem wykonywanych bez udziału podatników. Zostanie też uszczelniony system podatkowy. Inspektor Mariusz Gojny, wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, podkreślił, że nowe rozwiązanie może się przełożyć na dodatkowe dochody budżetu państwa. Resort szacuje, że dzięki e-fakturom już w 2025 r. dochody z tytułu VAT zwiększą się o 1,8 mld zł, a w ciągu 10 lat o 10 mld zł.

Ponadto również podatnicy odniosą korzyść, bo m.in. skróci się okres weryfikacji rozliczeń, nie będą też musieli dostarczać plików JPK_faktura na żądanie organów. Resort zastanawia się też nad uproszczeniami innych obowiązków, np. w zakresie JPK_VAT.

Pomoc podatnikom

Na konferencji przedstawiciele resortu zapewnili, że przy wdrażaniu nowych obowiązków podatnicy mogą liczyć na pomoc resortu. Będą mogli wybrać, czy przy wystawianiu e-faktur będą korzystać z komercyjnych rozwiązań, czy też z bezpłatnych udostępnionych przez MF, np. z Aplikacji Podatnika KSeF. Resort przewiduje również różnego rodzaju webinaria i akcje informacyjne. Udostępnił też adres e-mailowy, na który można wysyłać pytania odnośnie do KSeF: info.ksef@mf.gov.pl.

Nowa schema

Przedstawiciele resortu poinformowali też, że na ePUAP została opublikowana zaktualizowana wersja wzoru struktury logicznej FA(2).

– Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą funkcjonowały równocześnie dwie wersje struktur logicznych – FA(1) oraz FA(2) – mówił Przemysław Krawczyk, dyrektor departamentu analiz KAS.

MF w lipcu 2023 r. udostępni środowisko testowe dostosowane do struktury logicznej wraz z dokumentacją, natomiast 1 września 2023 r. udostępni środowisko produkcyjne. ©℗