Z chwilą wystawienia faktury ustrukturyzowanej, czyli w dniu przesłania jej do Krajowego Systemu e-Faktur KSeF, powstaje obowiązek podatkowy w VAT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że na razie wystawianie faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur jest dobrowolne. Ma się stać obowiązkowe od 2024 r. – wynika z wydanej 17 czerwca br. decyzji derogacyjnej Rady UE.
Wniosek o interpretację złożyła spółka, która postanowiła wcześniej przetestować funkcjonowanie KSeF. Zastanawiała się, jak wpłynie to na moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonej przez nią usługi najmu (spółka zajmuje się wynajmem szalunków do wykopów ziemnych).
Zasadą jest, że obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT). Spółka wystawiała do tej pory faktury z datą ostatniego dnia miesiąca. Uważała, że dobrowolne testowanie KSeF niczego w tym zakresie nie zmieni i nadal obowiązek podatkowy z tytułu świadczonej usługi najmu będzie powstawał na koniec miesiąca, z chwilą wystawienia faktury w systemie magazynowym.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Przypomniał, że wraz z wejściem w życie nowelizacji z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2076) faktury ustrukturyzowane stały się jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i elektronicznych. Potwierdza to art. 2 pkt 32a ustawy o VAT. Z kolei z art. 106na wynika, że fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 czerwca 2022 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.169.2022.1.PM