Sprawa dotyczyła firmy leasingowej, która oddała innej spółce w leasing finansowy urządzenie. Wystawiła fakturę i odprowadziła od niej VAT.
W 2013 r. leasingobiorca przestał spłacać raty leasingowe i został postawiony w stan upadłości. W tym samym roku sąd ogłosił upadłość dłużnika obejmującą likwidację jego majątku.