Sprawa dotyczyła banku, który oddaje w leasing finansowy środki transportu oraz nieruchomości. Traktuje ich wydanie jako dostawę towaru. Podstawą opodatkowania VAT jest cała kwota należna wynikająca z umowy, czyli zarówno część kapitałowa, jak i finansowa (odsetkowa).
Podatki, opłaty i inne koszty