Można odjąć VAT naliczony przy zakupie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu firmowej imprezy z udziałem pracowników oraz kontrahentów, ale nie w części dotyczącej wydatków na zakup alkoholu – stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Z tego powodu zmienił interpretację indywidualną wydaną w 2018 r. przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji tej dyrektor KIS zgodził się ze spółką, że kupując usługi organizacji tzw. eventów (wydarzeń) oraz eventów pracowniczych, może ona odliczać cały VAT naliczony, nawet gdy częścią składową, wpływającą na kalkulację ceny, będą usługi gastronomiczne i hotelowe.
Zasadą jest, że nie można odliczać VAT przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych. Zakaz ten, z pewnymi tylko wyjątkami (które w tej sprawie nie miały zastosowania), wynika z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
Dyrektor KIS zgodził się jednak ze spółką, że czym innym jest zakup usług noclegowych i gastronomicznych, a czym innym nabycie świadczeń o charakterze kompleksowym. Przykładem – potwierdził – jest organizacja eventów oraz eventów pracowniczych. W tym wypadku nabywca nie jest zainteresowany zakupem usług gastronomicznych ani noclegowych, tylko wykonaniem przez usługodawcę kompleksowego świadczenia. Organizatorzy takich eventów nie wydzielają wówczas poszczególnych składowych w celu odrębnego ich opodatkowania, tylko do całości świadczenia stosują stawkę 23 proc. VAT (mimo że poszczególne składowe, gdyby były świadczone odrębnie, byłyby opodatkowane według stawki 8 proc. VAT).
Szef KAS nie miał co do tego zastrzeżeń. Nie zgodził się jednak z dyrektorem KIS, że odliczając VAT od takiego kompleksowego świadczenia, spółka będzie mogła odjąć również podatek naliczony zawarty w cenie alkoholu kupionego na potrzeby organizacji firmowych imprez.
Uznał, że zakup alkoholu nie jest tu niezbędny, nie jest związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę, służy jedynie celom osobistym, prywatnym uczestników eventów. Słowem, nie ma związku z wykonanymi przez spółkę czynnościami opodatkowanymi.
„Nie występuje wystarczający związek pomiędzy nabyciem alkoholu a celem realizowanego eventu pracowniczego, podczas którego ma dojść do przekazania pracownikom wiedzy oraz nabycia przez pracowników praktycznych umiejętności niezbędnych w ich codziennej pracy” – stwierdził szef KAS. ©℗
Interpretacja zmieniająca wydana przez szefa KAS 5 maja 2022 r., sygn. DOP7.8101.157.2020.HEMD