Wyrok dotyczył pkt 2 załącznika IV do unijnej dyrektywy VAT (dyrektywa Rady 2006/112/WE). Załącznik ten został uchylony dyrektywą 2009/47/WE z 5 maja 2009 r., ale identyczną treść przeniesiono do pkt 10a załącznika III do dyrektywy VAT. Nadal więc mówił on o obniżonej stawce VAT na „remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych (mieszkań) z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część wartości świadczonej usługi)”.
Brzmienie przepisów o tej preferencji zmieniło się dopiero wraz z wejściem w życie kolejnej dyrektywy zmieniającej – 2022/542 z 5 kwietnia 2022 r. Obecnie pkt 10 i 10a załącznika III do dyrektywy VAT brzmią: