Z wnioskiem o nią wystąpił czynny podatnik VAT, który prowadzi działalność polegającą głównie na świadczeniu usług programistycznych. Przysługują mu ponadto autorskie prawa majątkowe do kilku zarejestrowanych znaków towarowych. Wszystkie wytworzył osobiście, na komputerze, w związku z czym nie ponosił wydatków na ich nabycie. Poniósł natomiast wydatki na uzyskanie praw ochronnych do znaków (tj. opłaty rejestracyjne i przedłużające ochronę oraz wynagrodzenie rzecznika patentowego), a także na rejestrację i utrzymanie domen (ponieważ zarejestrował nazwy domen odpowiadające znakom słownym). Wydatki te zaliczył do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczył VAT naliczony.
Miało to jednak marginalne znaczenie dla jego działalności gospodarczej, bo prowadząc ją, podatnik w zasadzie nie używa znaków, do których ma prawa. Dlatego postanowił wycofać je z biznesu i przenieść do majątku prywatnego. Następnie zamierzał oddać je w dzierżawę (wraz z odpowiadającymi im domenami). Dzierżawcą miała być w przyszłości spółka holdingowa, utworzona z kilku spółek, w których podatnik ten ma udziały.