Wyrok ten zapadł w poniedziałek na posiedzeniu niejawnym. Chodziło o to, czy gaz, który podatnik sprowadzał do produkcji dezodorantów i aerozoli, był do 31 sierpnia 2019 r. objęty pakietem paliwowym. De facto istota sporu sprowadzała się do tego, czy paliwem był w tym czasie gaz zużywany do innych celów niż napęd silników spalinowych.
Artykuł 103 ust. 5a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2019 r. nakazywał płacić VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia do Polski. Paliwa te były wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Przedsiębiorcy uważali, że jeżeli sprowadzany z innego kraju Unii Europejskiej gaz wykorzystają do innych celów niż napędowe (np. do produkcji chemicznej), to nie muszą wpłacać VAT w ciągu pięciu dni, bo nie jest spełniona definicja paliw silnikowych z art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.